Quin tamany de finestra escollir?

ELECCIÓ DEL TAMANY DE FINESTRA VELUX CORRECTE:

 

Obra nova o reforma:

L'elecció del tamany depèn bàsicament de si es tracta d'una obra nova i podem definir el tamany dessitjat de finestra, abans de realitzar l'obertura a l'obra o bé si és una reforma i depenem de l'espai que ens determinin vigues, forjats, columnes, etc existents.

 

 

Altres criteris d'elecció:

   Per l'altura:

Pendent de la teulada: Quan més baixa sigui la pendent, més alta ha de ser la finestra. 

 

Facilitat de maneig de la finestra: La barra de maniobra de les finestres GGL i GGU si la volem manipular manualment ha d'estar a una altura que amb el braç extès arribem fàcilment a ella (normalment entre 185 i 205 cm del terra). En el cas de models GPL i GPU tindrem en compte que accedim també comodament a la maneta inferior (normalment a 120 cm del terra).

 

Vistes al exterior: Per a poder tenir vistes al exterior a l'altura dels nostres ulls, la part inferior de la finestra ha d'estar normalment a uns 90 cm del terra per a una visibilitat òptima. L'element vertical VFE, la fiestra d'ampit inclinada fixe GIL o unes finestres sobreposades són la solució quan es dessitja dominar la superfície contígua.

vistas a exterior ventana velux

 

Zones i/o superfície a il·luminar: Per a aconseguir la màxima entrada de llum influeixen dos factors (la forma del forat i la superfície del vidre). 

Forma del forat en el sostre on vagi la finestra: Per a aconseguir la màxima entrada de la llum la forma del forat ha de ser en la part superior horitzontal i en la part inferior vertical en el cas que no utilitzi el kit encerclament interior i la barrera de vapor.

Superfície del vidre de la finestra: Per a la distribució de la llum en una habitació on tinguem la finestra, a més d'il·luminar la zona que més ens interessi (per exemple sobre d'una taula de treball, etc), hem de distribuir de forma uniforme la llum per tota l'habitació (evitant il·luminar més uns espais que altres si no és el cas).

Mantenint la mateixa àrea de vidre, l'exemple indica com dues finestres instal·lades en el mateix costat d'una habitació milloraran la distribució de la llum i com instal·lades a cada costat d'una habitació logren una il·luminació homogènia.

                                   superficie a iluminar con ventana velux 

Les xifres estan basades en una àrea de vidre de 3,6 m2, dividits en 1,2 i 4 finestres per a teulada respectivament. La pendent de la teulada és de 45º i les mesures de l'habitació 6x6. Si realitza una regla de tres amb el seu cas pot extrapolar la seva superfície de vidre necessària.

 

Corrents d'aire: Si dessitjem una correcta circulació de l'aire també hem d'escollir adecuadament el tamany i la situació de la finestra.

 

Orientació de la teulada respecte al moviment del sol: Les finestres orientades cap al sud són les que reben major insolació al llarg del dia.

                                                  orientación ventana velux respecto movimiento sol 

   

   Per l'ample:

Per a adaptar l'estructura a un tamany de finestra determinat pot reformar convenientment l'obra. No obstant Velux disposa d'una sèrie de tamanys estàndard que s'adapten a les distàncies entre vigues més habituals, fins i tot en el cas de vigues horitzontals. A més a més el sistema de cèrcols de estanqueïtat per a combinació de finestres, facilita la instal·lació de conjunts de finestres, augmentant la superfície envidriada sense modificar l'estructura i amb notables ventatjes estètiques.

Les possibilitats de combinació són molt àmplies: finestres superposades, adossades o en quadrícula, elements verticals, finestres inclinades d'ampit.

 

 Si clica a aquest enllaç trobarà una ajuda que el guiarà en l'elecció de la finestra Velux per a acabar escollint adequadament.

 

 

 

 

There are no products matching the selection.
This is a static CMS block displayed if category is empty. You can put your own content here.